REGULAMIN


I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem www.wallviews.com zwany w dalszej czesci Regulaminu
„Sklepem” jest wlasnoscia:
UTM Sp. z o.o.
ul. Kwadratowa 2 lok. 10
05-509 Józefoslaw
NIP: 123-134- 75-89
KRS: 0000670967,
zwana dalej „Sprzedajacym”.
2. UTM Sp. z o.o. jako wlasciciel i administrator strony www.wallviews.com jest równiez strona w umowie
zawieranej z wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi, zwanymi dalej „Kupujacym”, chcacymi zakupic towary
za posrednictwem Sklepu.
3. Niniejszy Regulamin okresla zasady swiadczenia uslug i sprzedazy spersonalizowanych produktów przez sklep
internetowy www.wallviews.com i kazdy Kupujacy jest zobowiazany do jego przeczytania i przestrzegania.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu maja zastosowanie do wszelkich transakcji handlowych dokonanych
za posrednictwem sklepu internetowego www.wallviews.com, z wyjatkiem sytuacji w których zawarto z
Kupujacym oddzielna umowe obejmujaca swym zakresem produkty i uslugi dostepne w ramach Sklepu.
5. Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminu, w dowolnym
momencie bez wczesniejszego uprzedzania. Kupujacego jest zwiazany postanowieniami Regulaminu
obowiazujacymi w momencie skladania zamówienia.
6. Kupujacy zobowiazuje sie do podania w formularzu zamówienia pelnych oraz zgodnych z prawda (nazwisko/
nazwa firmy, miejsce zamieszkania/ adres firmy, itd.) danych. W przypadku podania nieprawdziwych lub
falszywych danych, Kupujacy ponosi pelna odpowiedzialnosc za wynikle z tego faktu szkody.
7. Sprzedajacy zobowiazuje sie do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych
z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz.883) oraz Ustawa o swiadczeniu uslug droga elektroniczna (Dz. U. Nr 144,
poz. 1204). Podczas skladania zamówienia Kupujacy dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, wyrazajac tym
samym zgode na ich przetwarzanie przez Sprzedajacego celem realizacji zamówienia. Po pomyslnym
przeprowadzeniu transakcji tj. zrealizowaniu zamówienia przez Sprzedajacego i uregulowaniu pelnej kwoty
naleznosci przez Kupujacego, dane Kupujacego sa usuwane, chyba ze Kupujacy udzieli wyraznej zgody na uzycie
tych danych w przyszlosci lub o ile Sprzedajacy zastrzeze sobie prawo do uzycia tych danych, w sposób zgodny z
prawodawstwem, w przyszlosci. Kupujacy ma prawo wgladu w przechowywane przez nas dane dotyczace
Kupujacego, a takze do ich poprawiania, aktualizacji oraz usuwania tych danych.
8. Niniejszy regulamin zostal przygotowany w jezyku polskim i przetlumaczony na kilka jezyków. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek odstepstw w tlumaczeniu, obowiazuje tresc oryginalnego tekstu polskiego.

II. ZAWARCIE UMOWY KUPNA/SPRZEDAZY
1. Zaprezentowane przez Sprzedajacego produkty nie stanowia prawnie wiazacej oferty sprzedazy, a sa jedynie
niewiazacym internetowym katalogiem motywów, bedacym zaproszeniem Kupujacego do zlozenia zamówienia
i zawarcia umowy sprzedazy. Kupujacy moze skladac zamówienia poprzez udostepniony przez wallviews.com
system zamówien online.
2. Kupujacy moze za posrednictwem Sklepu zlozyc zamówienie na produkty, w których wykorzystany zostanie
motyw (projekt graficzny lub zdjecie) dostarczony przez Kupujacego.
W takiej sytuacji Kupujacy oswiadcza, ze jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majatkowych, praw
wlasnosci przemyslowej i/lub praw pokrewnych do utworów, przedmiotów praw wlasnosci przemyslowej i/lub
przedmiotów praw pokrewnych, które skladaja sie na zamieszczone przez niego motywy oraz, ze przeslanie
motywów zawierajacych wizerunek, a takze informacje dotyczace osób trzecich nastapilo w sposób legalny,
dobrowolny, a takze za zgoda osób których dotycza.
3. Przed zlozeniem zamówienia, kazdy produkt musi zostac skonfigurowany przez Kupujacego, zgodnie z jego
wymaganiami, za pomoca kreatora udostepnionego na stronie Sklepu. Kupujacy powinien sie zapoznac ze
wszystkimi dostepnymi mozliwosciami konfiguracji za pomoca kreatora oraz zwracac uwage na calkowita
wartosc zamówienia.
4. Wszystkie zamówienia skladane przez Kupujacych realizowane sa zgodnie z aktualnym cennikiem sprzedazy i
obowiazujacymi warunkami handlowymi. Sprzedajacy zastrzega sobie prawo zmiany oferowanego
asortymentu, cen, a takze warunków handlowych, przy czym zmiany te nie moga dotyczyc zamówien zlozonych
przed ich wprowadzeniem.
5. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu zawieraja podatek VAT.
6. Do kazdego zamówienia lub zamówien wystawiana jest faktura VAT na której umieszczana jest cena
obowiazujaca w momencie skladania zamówienia przez Kupujacego.
7. W cenie kazdego produktu zakupionego w Sklepie uwzglednione zostalo wynagrodzenie za prawa autorskie
do uzytych podczas konfiguracji motywów graficznych lub zdjec.
8. Dla kazdego produktu zamówionego w Sklepie podawany jest koszt wysylki.
9. Wszystkie oferowane w Sklepie produkty wytwarzane sa zgodnie z indywidualnie skonfigurowanym przez
Klienta zamówieniem, i do momentu wyslania przez Sklep potwierdzenia przyjecia zamówienia do realizacji,
moga byc na zyczenie Klienta poddawane zmianom i korektom, a zamówienie moze zostac przez Klienta
anulowane.
10. Umowa pomiedzy Sprzedajacym, a Kupujacym zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Kupujacego,
wiadomosci email, w której Sprzedajacy potwierdza przyjecia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjecia
zamówienia do realizacji, jest wyslane na adres email, wskazany przez Kupujacego podczas procesu skladania
zamówienia.
11. Szczególowe informacje dotyczace zlozonego zamówienia sa dostarczane Kupujacemu w potwierdzeniu
zlozenia zamówienia, które jest wysylane Kupujacemu na wskazany przez niego adres email. Potwierdzenie
zlozenia zamówienia jest wysylane przez Sprzedajacego niezwlocznie po otrzymaniu zamówienia.
12. Sprzedajacy przystepuje do realizacji zamówienia po zaksiegowaniu na jego rachunku bankowym pelnej
platnosci za zamówienie.
13. Zamówienie dla których nie uregulowana platnosci w terminie 5 dni od momentu ich zlozenia, moga zostac
anulowane przez Sprzedajacego bez powiadamiania Kupujacego.
14. Kupujacy zobowiazuje sie do odebrania produktów wyslanych przez Sprzedajacego. W przypadku nie
wywiazania sie z tego obowiazku, Kupujacy zostanie obciazony kosztami zwiazanymi ze zwrotem niedoreczonej
przesylki oraz jej ponowna wysylka.
15. Umowa zawierana jest w jezyku polskim.

III. PLATNOSC I DOSTAWY
1. Platnosci za zamówione produkty nalezy dokonywac przelewem w formie przedplaty na rachunek bankowy
Sprzedajacego albo po przez systemy platnosci udostepnione na stronie Sklepu przy uzyciu kart platniczych.
2. Inne formy platnosci niz wymienione w punkcie 1. – w tym platnosc gotówka lub czekiem – nie sa
akceptowane.
3. Dostawy wszystkich produktów zamawianych w Sklepie realizowane sa za posrednictwem firm kurierskich na
adres wskazany w formularzu zamówieniu.
4. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedajacego wynosi 5 dni roboczych, do których nalezy dodac odpowiedni
czas transportu, zalezny od opcji dostawy wybranej przez Kupujacego. Czas realizacji zamówienia zaczyna
plynac od momentu otrzymania przez Sprzedajacego pelnej platnosci za zamówione przez Kupujacego
produkty.
5. W przypadku zlozenia przez Kupujacego kilku zamówien o róznym czasie realizacji, wysylka nastapi po
skompletowaniu wszystkich zamówien, czyli po uplywie czasu dla zamówienia z najdluzszym czasem realizacji.
Wybrane zamówienia, a w szczególnosci te, które swoim ksztaltem lub rozmiarem odbiegaja od typowych
przesylek kurierskich moga zostac wyslane indywidualnie.
6. Dostawa do Kupujacego jest zgodna z podanymi w zamówieniu kosztami produktów oraz kosztami przesylki.
Na zyczenie Kupujacego jest mozliwosc zamówienia specjalnego rodzaju przesylki, które wiaza sie z wyzszymi
kosztami realizacji zamówienia. W takim wypadku Kupujacy zobowiazuje sie do oplacenia dodatkowych
kosztów.
7. Dla kazdego zamówionego produktu obliczane sa koszty przesylki, zgodne z cennikiem umieszczonym na
www.wallviews.com.
8. W przypadku zamówien z miejscem dostawy poza granicami Unii Europejskiej, nalezna cena za zakupione
produkty ulegnie zwiekszeniu o cla, podatki, oraz wszelkie inne wymagane prawem oplaty zwiazane w wysylka
produktów poza Unie Europejska.
9. Wszelkie opakowania, uzyte w celu zabezpieczenia produktu oraz na czas transportu nie podlegaja zwrotowi
i Kupujacy zobowiazuje sie do ich odpowiedniego usuniecia na wlasny koszt.
10. W sytuacji braku mozliwosci dostarczenia zamówionego produktu lub produktów, Sprzedajacy bez zbednej
zwloki powiadomi o tym Kupujacego. Koszty zamówienia zostana zwrócone w ciagu maksymalnie 10 dni od
momentu wskazania przez Kupujacego rachunku bankowego na który ma zostac dokonany zwrot.
11. W przypadku, kiedy z winy Sprzedajacego, dostarczony produkt lub produkty nie odpowiadaja ustaleniom
umowy, Kupujacy zobowiazuje sie do udzielenia dodatkowego terminu realizacji zamówienie wynoszacego
maksymalnie 10 dni roboczych.
12. Po otrzymaniu przesylki z zamówionymi produktami, Kupujacy powinien ja dokladnie obejrzec w obecnosci
pracownika firmy realizujacej dostawe (firma kurierska). W przypadku stwierdzenia ubytków lub widocznych
uszkodzen przesylki, i istnieje uzasadnione przypuszczenie, ze produkty zostaly uszkodzone w trakcie dostawy,
nalezy zadac od pracownika dostawcy spisania odpowiedniego protokolu szkody, który powinien byc
sporzadzony w jego obecnosci. W uzasadnionych przypadkach, kiedy w widoczny sposób uszkodzona zostala
zawartosc przesylki i znajdujace sie w niej produkty, nalezy odmówic przyjecia takiej przesylki oraz bez zbednej
zwloki poinformowac o tym fakcie Sprzedajacego za posrednictwem wiadomosci email.

IV. ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Wszystkie produkty dostepne w Sklepie sa produkowane na indywidualne i personalizowane zamówienie
Kupujacego.
2. Wszystkie szczególy zamówienia takie jak: motyw graficzny, wymiar motywu graficznego i jego polozenie,
podloze, wymiar produktu i jego sposób wykonczenia sa wybierane przez Kupujacego, a realizacja kazdego
zamówienia przeprowadzana jest zgodnie z okreslonymi przez Kupujacego parametrami.
3. Kazdy produkt zamówiony przez Kupujacego jest przygotowany zgodnie z okreslona przez niego konfiguracja,
na podstawie indywidualnego i szczególowego zamówienia, zgodnego z parametrami zdefiniowanymi przez
Kupujacego, dlatego tez zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z
2014 r., poz. 827 z póz. zm.) prawo odstapienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiebiorstwa lub na
odleglosc Nabywcy nie przysluguje.

V. REKOJMIA
1. Sprzedajacy ma prawny obowiazek zapewnic dostawe produktów, które sa pozbawione wad fizycznych. Za
wady fizyczne zamawianych produktów odpowiada Sprzedajacy.
2. Odpowiedzialnosc Sprzedajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne wynosi dwa lata od dnia wydania
Kupujacemu zamówionych produktów.
3. Wszelkie reklamacje zwiazane z produktami lub realizacja zamówien nalezy kierowac na adres
[email protected] lub na adres stacjonarny Sprzedajacego.
4. Sprzedajacy jest zobowiazany zakonczyc postepowanie reklamacyjne w nieprzekraczalnym terminie 14 dni,
liczonym od momentu dostarczenia przez Kupujacego wadliwych produktów do Sprzedajacego lub zlozenia
prawidlowej reklamacji zawierajacej dokladny opis wady produktu wraz ze zdjeciami cyfrowymi. Za
zakonczenie postepowania reklamacyjnego uznaje sie okreslenie stanowisk przez kazda ze stron. Nie
wywiazanie sie przez Sprzedajacego z podanego terminu uprawnia Kupujacego do rozwiazania umowy i zadania
zwrotu kwoty zaplaconej za zamówienie.
5. Kupujacy jest zobowiazany zglosic reklamacje dotyczace zauwazalnych wad produktów lub wadliwych
dostaw, pisemnie (emailem lub poczta) w terminie 14 dni od momentu otrzymania produktów.
6. Kupujacy jest zobowiazany bez zbednej zwloki sprawdzic produkty po ich otrzymaniu i w przypadku wykrycia
wad, niezwlocznie poinformowac o nich Sprzedajacego. Brak informacji o ewentualnych wadach uwaza sie za
akceptacje produktów przez Kupujacego, za wyjatkiem sytuacji kiedy wada nie byla widoczna w trakcie
sprawdzania produktu po jego otrzymaniu. Wady ujawniajace sie w pózniejszym terminie nalezy zglaszac
niezwlocznie po ich wykryciu, w przeciwnym razie produkty uwaza sie za zaakceptowane.
7. Wszystkie zamówione produkty nalezy przed montazem sprawdzic pod katem ich specyfikacji oraz zgodnosci
z zamówieniem. Wszelkie niezgodnosci produktów z zamówieniem nalezy zglaszac przed dokonaniem ich
montazu. Kupujacemu nie przysluguje mozliwosc reklamacji wad i niezgodnosci, które powinny zostac wykryte
przed montazem produktów.
8. Zglaszajac wade Kupujacy ma obowiazek:
a) w przypadku wykrycia wady przed montazem, na wezwanie Sprzedajacego odeslac wadliwy produkt oraz
wyslac pisemna reklamacje wraz z opisem wady w celu przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego,
b) w przypadku wykrycia wady po montazu (i jezeli nie bylo mozliwosci jej wykrycia po otrzymaniu przesylki lub
przed montazem), wyslac pisemna reklamacje opisujaca wade wraz ze zdjeciami cyfrowymi przedstawiajacymi
uszkodzenia.
9. Sprzedajacy nie ponosi wzgledem Kupujacego zadnej odpowiedzialnosci za sposób montazu i uzytkowania
zamówionych produktów. Wszelkie szkody powstale w trakcie montazu lub uzytkowania produktów, bedace
efektem nieprawidlowych dzialan Kupujacego, nie stanowia podstawy do wnoszenia roszczen wobec
Sprzedajacego.
10. Produkty dostarczone Kupujacemu moga sie nieznacznie róznic od zaoferowanych za co Sprzedajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci. W przypadku wydruków, nieznaczne róznice barw w porównaniu z motywami
wzorcowymi, widocznymi na ekranie monitora, tabletu, czy tez telefonu, jak równiez inne róznice wynikajace z
przeprowadzonego procesu produkcyjnego nie sa technicznie calkowicie mozliwe do unikniecia. Tego typu
róznice nie stanowia podstawy do skladania reklamacji.
11. Produkty oferowane przez Sprzedajacego sa wytwarzane z dostepnych na rynku materialów. W zakresie
uzytych materialów odpowiedzialnosc Sprzedajacego obowiazuje jedynie w obszarze przecietniej trwalosci
danego materialu okreslonej przez jego producenta.

VI. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedajacego sa chronione prawami autorskimi, a Kupujacy lub osoby
trzecie nie sa upowaznione do ich rozpowszechniania lub powielania.
2. Wykorzystywanie produktów do celów zarobkowych jest mozliwe po uzyskania pisemnej zgody
Sprzedajacego.
3. Zgodnie z Ustawa o prawach autorskich, posiadanie produktu lub przekazywanie tytulu wlasnosci do
produktu, nie wiaze sie z dodatkowymi prawami uzytkowania lub czerpania z niego dochodu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie maja przepisy Ustawy „O prawie
autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U. z 2006 r., Nr 90 poz 631 z pózn. zm.).
VII. POSTANOWNIENIA KONCOWE
1. Wszelkie ewentualne, nie dajace sie rozstrzygnac spory, pomiedzy Sprzedajacym, a Kupujacym podlegac
beda ostatecznemu rozstrzygnieciu przez sad powszechny, wlasciwy miejscowo dla UTM.
2. W kwestiach nie objetych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie wlasciwe przepisy polskiego prawa.

POLITYKA PRYWATNOSCI
W WallViews jestesmy zobowiazani do ochrony i zachowania prywatnosci naszych uzytkowników. Niniejsza polityka prywatnosci wyjasnia i reguluje, w jaki sposób przetwarzane sa wszelkie dostarczane nam dane osobowe lub informacje zebrane przez nas w trakcie odwiedzania przez Ciebie naszej strony. Uprasza sie o przeczytanie Polityki Prywatnosci dokladnie, w celu zrozumienia naszej polityki zarzadzania danymi. Odwiedzajac nasza Strone, akceptujesz i zgadzasz sie na zasady opisane w naszej Polityce Prywatnosci. Nasza Polityka Prywatnosci jest na biezaco aktualizowana i moze byc zmieniona bez powiadomienia, wiec prosimy o regularne jej przegladanie.

INFORMACJE ZBIERANE O UZYTKOWNIKACH
Mozemy zbierac i przetwarzac dane o uzytkownikach naszej strony oraz ich czynnosciach wykonanych na stronie:
• Informacje, które zbieramy na temat korzystania z witryny, w tym:
• informacje o sposobie, w jaki uzyskales dostep do strony. Moze to obejmowac adres protokolu internetowego (IP) uzywanego do podlaczenia komputera do Internetu oraz lokalizacje i
• szczególy Twoich wizyt na stronie. Moga to byc przegladane strony, zasoby, do których masz dostep, produkty, które mozna przegladac i wyszukiwac i zwiazane z nimi dane o natezeniu ruchu, dane o lokalizacji i inne dane dotyczace polaczen.
• Informacje, które nam przekazujesz (na przyklad podczas rejestracji w celu korzystania z Serwisu, wypelniania jakichkolwiek formularzy na stronie, rejestrowania swojego zainteresowania i / lub wyszukiwania produktu lub skladania zamówienia na produkt, lub gdy komunikujesz sie z nami
przez telefon, e-mail lub w inny sposób). Informacje te moga zawierac nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, informacje finansowe i dotyczace karty kredytowej / debetowej, oraz informacje dotyczace wszelkich produktów, które kupujesz od nas. Mozemy monitorowac i nagrywac rozmowy, które prowadzisz z naszym dzialem obslugi klienta w celach szkoleniowych i jakosciowych.
• Informacje, które otrzymujemy z innych zródel, w tym informacje, które mozemy otrzymac o Tobie, zwiazane z uslugami platnosci i dostawy, pochodzace od dostawców analiz i innych osób trzecich. Jestesmy w stanie zachowac wszelkie dane (w tym dane kontaktowe), które przekazane
zostaly na stronie, nawet jesli nie dokonczono rejestracji lub transakcji (np. klikajac „dalej, przeslij lub nastepne”). Te dane kontaktowe oraz inne dane moga byc wykorzystywane, aby skontaktowac sie z Toba, aby zapytac, dlaczego nie dokonczyles rejestracji lub transakcji.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE
Pliki Cookie, pliki typu „web beacon” oraz inne technologie sledzace (zwane dalej lacznie jako “cookies”) dostarczaja informacje odnosnie urzadzenia uzytego do odwiedzenia strony. Mozemy uzywac cookie w celech identyfikacji urzadzen laczacych sie ze strona, w celu zebrania informacji
majacych na celu ulepszenie strony i polepszenia doswiadczenia przegladania strony. Po wiecej informacji odnosnie cookie, z których korzystamy i
powodów ich wykorzystania zapraszamy do przeczytania Cookies Policy. Odwiedzajac strone zgadzasz sie na polityke wykorzystania plików cookie. W kazdej chwili mozesz wylaczyc obsluge plików cookie w swojej przegladarce.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI
Informacje zbierane od uzytkowników sa przechowywane i wykorzystywane w celu:
• dostarczania strony i serwisów do uzytkownika;
• przetwarzania platnosci i zamówien;
• kontaktów z uzytkownikiem;
• dostarczania informacji, które sa wymagane odnosnie naszych produktów i uslug;
• informowania o zmianach i aktualizacjach naszych stron, produktów i uslug;
• wdrazania i rozwoju nowych produktów i uslug;
• przetwarzania skarg, wniosków i reklamacji dotyczacych naszych produktów i uslug;
• badan, ekspertyz, sondazy, kampanii i interakcji z uzytkownikiem, wlaczajac w to wysylanie wiadomosci (email lub SMS) dla tych celów w naszym imieniu lub w imieniu firm trzecich;
• dostarczania (bezposrednio lub poprzez firmy trzecie, majace nasza zgode) informacji o naszych produktach i uslugach, które moga byc interesujace dla uzytkownika. Dla obecnych uzytkowników, bedzie to kontakt droga elektroniczna (email lub SMS) z informacjami o produktach i uslugach, które sa skojarzone z ogladanymi lub kupionymi produktami. Dla nowych uzytkowników lub dla dzialan wykonywanych w oparciu o Twoje dane przez firmy trzecie w naszym imieniu, bedzie to kontakt elektroniczny (email lub SMS), pod warunkiem, ze wyraziles na takie opcje zgode. Jezeli nie wyrazasz zgody na kontakt elektroniczny, zaznacz odpowiednia opcje w formularzu, na którym znajduja sie Twoje dane, kliknij na odpowiedni link „zakoncz subskrypcje” w otrzymanym od nas emailu lub wiadomosci SMS, lub skontaktuj sie nami za posrednictwem maila lub telefonicznie.
• zapewnienia, ze tresci ze strony sa przedstawione w sposób najbardziej efektywny dla Ciebie i dla Twojej przegladarki lub telefonu;
• dostarczania zindywidualizowanych tresci i tworzenia rekomendacji w oparciu o Twoje wczesniejsze aktywnosci;
• informowania o zmianach i aktualizacjach na stronie, lub w naszych serwisach i produktach;
• administrowania i zarzadzania strona; i
• na inne sposoby zgodnie z wyraznie okreslonymi zasadami niniejszej Polityki Prywatnosci lub wymogami prawnymi.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Prowadzac strone internetowa, moze okazac sie konieczne przeslanie i przechowywanie informacji zgromadzonych o Tobie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane te moga byc takze przetwarzane przez pracowników pracujacych poza EOG, którzy pracuja u nas lub u naszych partnerów.
Poprzez przekazanie nam swoich danych osobowych, zgadzasz sie na taki transfer, przechowywanie i/lub ich przetwarzanie. Dolozymy wszelkich staran i podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, ze dane te sa traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z Polityka Prywatnosci. Bezpieczenstwo Twoich danych jest dla nas wazne. Utrzymujemy odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym
lub bezprawnym przetwarzaniem oraz przed przypadkowa utrata, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Niestety wysylanie informacji za posrednictwem Iternetu nie jest calkowicie bezpieczne. Pomimo dokladania wszelkich staran w celu ochrony danych osobowych, nie mozemy zagwarantowac, ze wyslane do nas elektronicznie informacje, nie zostana przechwycone. Wysylajac nam informacje droga elektroniczna, osobiscie ponosisz ryzyko potencjalnego przechwycenia danych. Bedziemy przechowywac Twoje dane osobowe tak dlugo, jak bedzie to konieczne do realizacji zadan i celów, dla których zostaly zebrane lub jesli jest to wymagane przez prawo.

UJAWNIANIE INFORMACJI O TOBIE
Mozemy ujawnic Twoje dane personalne firmom trzecim w nastepujacych przypadkach:
• jesli musimy udostepnic Twoje dane osobowe partnerom lub dostawcom uslug, w celu umozliwienia im realizacji uslug lub wykonywania czynnosci, okreslonych w innych rozdzialach tego dokumentu, w naszym imieniu;
• jesli ujawnienie danych jest konieczne dla analizy danych lub poprawy mechanizmu wyszukiwania i optymalizacji strony przez firmy zewnetrzne;
• jezeli otrzymalismy Twoja zgode na udostepnienie danych personalnych wybranym partnerom, których produkty i uslugi moga byc dla Ciebie interesujace;
• jezeli mamy obowiazek ujawnienia lub udostepnienia Twoich danych personalnych w celu spelnienia obowiazku prawnego lub w celu wykonania lub zastosowania naszego regulaminu (dostepny na stronie) lub jakiejkolwiek innej umowy z Toba, lub w celu ochrony naszych praw, wlasnosci lub bezpieczenstwa;
• w przypadku sprzedazy (lub oferty sprzedazy) aktywów naszej firmy lub udzialów w niej na rzecz osoby trzeciej. W tym przypadku, Twoje dane personalne moga byc ujawnione nabywcy lub potencjalnemu nabywcy tych aktywów lub akcji.
• w celach zapobiegania oszustwom, czynom zabronionym oraz zmniejszeniu ryzyka oszustw.

LINKI DO STRON TRZECICH
Okazjonalnie, zamieszczamy na naszej stronie linki do stron trzecich. Podanie linka nie oznacza, ze popieramy lub zatwierdzamy taka witryne pod katem polityki prywatnosci odwiedzajacych. Nalezy zapoznac sie z ich polityka prywatnosci przed wyslaniem do nich jakichkolwiek danych osobowych.

DOSTEP DO INFORMACJI, KOREKTY I WYPISANIE SIE
Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o ochronie danych, kazdy uzytkownik serwisu ma prawo dostepu do wszelkich odnoszacych sie do niego, a przetrzymywanych przez nas informacji. Jezeli chcesz skopiowac czesc lub wszystkie dane personalne, skontaktuj sie z nami. Chcemy miec pewnosc, ze Twoje dane personalne sa prawidlowe i aktualne. Mozesz zwrócic sie do nas o skorygowanie lub usuniecie informacji, które sa niedokladne za pomoca skontaktuj sie. Masz prawo poprosic nas o nie wykorzystywanie informacji do celów marketingowych. Mozesz skorzystac z tego prawa:
przez zaznaczenie odpowiednich pól na formularzach, które uzywamy do gromadzenia danych; za pomoca linku “wypisz” z wiadomosci e-maili marketingowych lub wysylajac nam wiadomosc SMS; lub w dowolnym momencie przez skontaktuj sie.

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI
Zapraszamy do kontaktu we wszelkich sprawach odnoszacych sie do niniejszej Polityki Prywatnosci.


WallViews - Tapety i Fototapety
4.9
1159
1159
WallViews.com - Tapety i Fototapety, Plakaty, Obrazy, Naklejki +48 601 437 999 Customer support tapety i fototapety wallviews https://www.facebook.com/Wallviews/
Warszawa Polska

Nature's Sunshine Products Polska (NSP Polska)